Joost Adviseert

Arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie begeleiding en HR-advies


 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Heb je een zieke werknemer? De arbeidsdeskundige adviseert je over de mogelijkheden voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk. De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden om jouw zieke werknemer te laten re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen voor te stellen in de eigen werkzaamheden of werkplek. Daarnaast kan hij adviseren bij het zoeken naar ander werk binnen of buiten jouw organisatie. Uitgangspunt is het inzetbaarheidsprofiel of de functionele mogelijkheden lijst (IZP/FML) opgesteld door de bedrijfsarts.

Er vinden uitgebreide gesprekken plaats met werkgever en werknemer om alle voor de re-integratie relevante informatie te verzamelen en daarover te rapporteren.

Wacht niet te lang met de inzet van de arbeidsdeskundige! Voorkom een loonsanctie en help je zieke medewerker op tijd juiste richting te geven aan zijn of haar re-integratie.

Voor uitgebreidere informatie over het arbeidsdeskundig onderzoek lees hier verder.

Re-integratiebegeleiding (spoor 1 en 2) 

Re-integratiebegeleiding kan gericht zijn op interne begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer (spoor 1) of externe begeleiding (spoor 2).

Spoor 1: Interne begeleiding bij de eigen werkgever

De benodigde kennis om werknemers te begeleiden is niet altijd in het bedrijf aanwezig of leidinggevenden hebben (nog) niet altijd de kennis en vaardigheden om de begeleiding goed vorm te geven.

Joost Adviseert kan ondersteunen bij lastige verzuimdossiers door op regelmatige basis (al dan niet met de leidinggevende samen) gesprekken te voeren met arbeidsongeschikte medewerkers. Ook kan de coördinatie van re-integratie worden overgenomen in complexe verzuimdossiers (casemanagement).

Verder kunnen er dossierchecks worden uitgevoerd om te onderzoeken of alle processtappen goed worden uitgevoerd en documentatie in het kader van de Wet verbetering Poortwachter op orde is.

Spoor 2: Begeleiding naar ander werk buiten de eigen werkgever

Helaas lukt het niet altijd om terug te keren bij de eigen werkgever omdat het eigen werk (nog) niet passend is en er ook (nog) geen ander passend werk is bij de eigen werkgever.

Op dat moment moeten de re-integratiekansen vergroot worden door ook te gaan zoeken naar werk buiten de eigen werkgever.

Wacht overigens niet te lang met het opstarten van externe oriëntatie (spoor 2 re-integratie).

Voor meer informatie lees hier verder.

Interim HR opdrachten

Heb je als bedrijf behoefte aan (extra) HR capaciteit? Dit kan een tijdelijke vervanging zijn of een specifieke opdracht. Door mijn jarenlange ervaring ben ik direct inzetbaar.

Vanuit HR-perspectief heb ik ervaring als adviseur/coach en sparringpartner voor leidinggevenden.

Ik heb kennis van en ervaring in advisering, coaching en ondersteuning van leidinggevenden bij de uitvoering van de HR-cyclus in hun rol als integraal manager, onder andere op het gebied van:

- werving & selectie;

- verzuimbegeleiding;

- conflicthantering;

- ontslagzaken;

- performance cyclus;

- en opleiding & ontwikkeling.

Ik heb ervaring met regie voeren over HR-processen binnen zowel kleinere organisaties als bij grote organisaties, waarbij ik o.a. gebruik maakte van op landelijk niveau georganiseerde expertisecentra op het gebied van: recruitment, HRD, inzetbaarheid en een HRSSC.